İç Hastalıkları Kış Okulu 2019

KONU BAŞLIKLARI

Diyabet
Hipertansiyon
Dislipidemi
Romatizmal Hastalıklar
Koah
Lipit
Gastroenteroloji
Hepatit
Astım
Aciller
Geriatri