İç Hastalıkları Kış Okulu 2020

KURULLAR

BAŞKAN
Dr. Kerim GÜLER

DERNEK GENEL SEKRETERİ
Dr. İhsan ERTENLİ

SAYMAN
Dr. Sedat KİRAZ

ÜYELER
Dr. Selma KARAAHMETOĞLU
Dr. Birol ÖZER
Dr. Bülent ÖZİN
Dr. Tufan TÜKEK
Dr. Kubilay ÜKİNÇ
Dr. Serhat ÜNAL