İç Hastalıkları Kış Okulu 2019

BİLİMSEL PROGRAM

14 Şubat 2019, Perşembe
09:00 - 13:00 KAYIT
13:00 - 15:00
PANEL
Olgu tartışmalarıyla toplumda sık rastlanan enfeksiyon hastalıkları tanısı, tedavisi, önlenmesi ve önemli ilaç etkileşimlerinin yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Serhat Ünal , Dr. Yunus Erdem
13:00 - 13:30 Dr. Serhat Ünal
13:30 - 14:00 Dr. Lale Özışık
14:00 - 14:30 Dr. Kutay Demirkan
14:30 - 15:00 Ecz. Emre Kara
15:00 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 16:00 UYDU SEMPOZYUM
Novo Nordisk
Diyabette insülin tedavisinin akıllı ve kolay yolu – Ko-formülasyon
Moderatör: Dr. Tufan Tükek
Konuşmacı: Dr. Okan Sefa Bakıner
16:00 - 17:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Lale Özışık

SS-01 Sirozlu hastalarda Ca 125 yüksekliği
Özgür Sirkeci

SS-02 D vitamini ve Tip 2 Diyabetes Mellitus
Erhan Önalan

SS-03 Yaşlı Hastalarda Nedeni Bilinmeyen Ateşin Sebebi Olarak SLE
Abdulmunir Azizy

SS-04 Castleman's Hastalığı (CD): Tek Merkez Deneyimi
Nagihan Akkaş

SS-05 Dipeptidil Peptidaz-4 İnhibitörleri ve İnflamasyon Parametreleri Üzerine Etkisi
Ulaş Serkan Topaloğlu

SS-06 Hirsutizm Tanısı Alan Hastalarda, Aterojenik Lipid Profili İle İnsülin ve Seks Hormonları Arasındaki İlişki
Ulaş Serkan Topaloğlu

SS-07 Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısı ile Tedavi Gören Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri: Retrospektif Çalışma
Mehmet Yavuz Gözükara

SS-08 Obezitesi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetlilerdeki serum PON-1 ve Homosisteinin düzeyinin kan şekeri regülasyonu ve HOMA-IR ile ilişkisi
Pınar Karakaya

SS-09 Metastatik Akciğer Kanserinde Nivolumab Tedavisi Sonrası Gelişen Pnomonit Vakası
Tuğçe Kübra Güneş
17:00 AÇILIŞ OTURUMU

15 Şubat 2019, Cuma
09:00 - 12:30
OTURUM I
09:00 - 10:30 Oturum Başkanları: Dr. Kerim Güler, Dr. Seyit Mehmet Kayacan
09:00 - 09:30 Diyabet ve kalp
Dr. Tufan Tükek
09:30 - 10:00 Diyabette yaşam tarzı değişikliğini ne kadar uyguluyoruz?
Dr. Timur Selçuk Akpınar
10:00 - 10:30 UYDU SEMPOZYUM
Boehringer Ingelheim
Birlikte gidilecek daha çok yolumuz var
Moderatör: Dr. Kerim Güler
Konuşmacı: Dr. Ramazan Sarı
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 Oturum Başkanları: Dr. Kubilay Ukinç, Dr. Mehmet Akif Karan
11:00 - 11:30 Oral antidiyabetikler yeterli mi değil mi?
Dr. Yücel Arman
11:30 - 12:00 Diyabette insülin tedavisi gereğinden fazla mı, az mı?
Dr. Mine Adaş
12:00 - 12:30 Diyabetik hastam ameliyata girecek. Ne yapmalıyım?
Dr. Meral Mert
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 17:00
OTURUM II
Oturum Başkanları: Dr. İhsan Ertenli, Dr. Selma Karaahmetoğlu
13:30 - 14:00 Bel ağrısıyla gelen hastada neler yapılmalı, neler yapılmamalı?
Dr. Sedat Kiraz
14:00 - 14:30 Artritli hastada ne düşünelim? Nasıl yaklaşalım?
Dr. Vedat Hamuryudan
14:30 - 15:00 UYDU SEMPOZYUM
SANOFİ
Vakalarla Glarjin U300
Moderatör: Dr. Tufan Tükek
Konuşmacı: Dr. Mine Adaş
15:00 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 Oturum Başkanları: Dr. Sedat Kiraz, Dr. Vedat Hamuryudan
15:30 - 16:00 Kollajen doku hastalıkları tanısında otoantikor testlerini doğru yorumlayabiliyor muyum?
Dr. Ali Akdoğan
16:00 - 16:30 Oral aft ve eritema nodozuma nasıl yaklaşalım?
Dr. Gülen Hatemi
16:30 - 17:00 Hiperürisemi ve gut tedavisinde doğrular & yanlışlar
Dr. İhsan Ertenli
17:00 - 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Selma Karaahmetoğlu

SS-10 Atrial Fibrilasyonlu hastalarda azalmış İnsülin Benzeri Büyüme Hormonu(IGF-1) düzeyleri
Naim Ata

SS-11 Helicobacter Pylori ve Ateroskleroz
Fatma Kaplan Efe

SS-12 Peginterferon'a Bağlı İmmün Trombositopeni
Tuğba Tolu

SS-13 Tüylü Hücreli Lösemi:İki Merkez Uzun Dönem Takip Verileri
Nagihan Akkaş

SS-14 Spontan Bakteriyel Peritoit tanısı için örnek miktarı önemli midir?
Ferda Harmandar

SS-15 Behçet Hastalığı’nın Mortalitesi Yüksek Bir Komplikasyonu: Budd-Chiari Sendromu
Ezgi Şimşek

SS-16 Diabetik Hastalarda Lipit Tedavi Hedeflerinin Neresindeyiz? İlk Akut Koroner Atağı ile Başvuran Diabetik ve Diabetik Olmayan Hastaların Karşılaştırılması
Selin Kır

SS-17 Shear Wave Elastografi ile Saptanan Overyan Parankimal Doku Sertliği Artışı Polikistik Böbrek Hastalığı Tanısında Kullanılabilir
Hilmi Erdem Sümbül

SS-18 İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Düşük Kemik Mineral Dansitesi ve Etkileyen Faktörler
Ferda Harmandar

16 Şubat 2019, Cumartesi
09:00 - 12:00
OTURUM I
09:00 - 10:30 Oturum Başkanları: Dr. Bülent Özin, Dr. Seçkin Pehlivanoğlu
09:00 - 09:30 Hipertansiyon: Kılavuzlar eşliğinde tanı ve tedavi prensipleri
Dr. Atiye Çengel
09:30 - 10:00 Anti hipertansif tedavi: Kime , hangi ilaç?
Dr. Sinan Aydoğdu
10:00 - 10:30 Hiperlipidemi tedavisinde tartışmalı konular ve yanıtları
Dr. Göknur Tekin
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 Oturum Başkanları: Dr. Sinan Aydoğdu, Dr. Ertuğrul Okuyan
11:00 - 11:30 Kalp yetersizliği tedavisinde neler değişti ?
Dr. Seçkin Pehlivanoğlu
11:30 - 12:00 Atriyal fibrilasyon giderek büyüyen tehlike
Dr. Murat Özdemir
12:00 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 17:00
OTURUM II
13:30 - 14:30 Oturum Başkanları: Dr. Birol Özer, Dr. Taylan Kav
13:30 - 14:00 Gebe hastada gastrointestinal problemleri nasıl yönetelim?
Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
14:00 - 14:30 IBS mi, IBH mı yoksa ikisi birden mi?
Dr. Dinç Dinçer
14:30 - 15:00 UYDU SEMPOZYUM
AstraZeneca
DECLARE Çalışması Işığında Dapagliflozin Tedavisinin Kardiyovasküler Güvenliliği
Moderatör: Dr. Tufan Tükek
Konuşmacı: Dr. Kubilay Ukinç
15:00 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 Oturum Başkanları: Dr. Ömer Özütemiz, Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
15:30 - 16:00 Fonksiyonel dispepsi: nedir, nasıl tedavi edilir?
Dr. Ömer Özütemiz
16:00 - 16:30 PPI; Yararları mı, yoksa riskleri mi daha ağır basar?
Dr. Birol Özer
16:30 - 17:00 Çölyak hastalığı mı , gluten duyarlılığı mı?
Dr. Taylan Kav
17:00 - 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Özin

SS-19 Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması İle Yatırılan 65 Yaş Üstü Hastalarda Etiyoloji ve Skorlama Sistemlerinin Prognoz İle İlişkisinin İncelenmesi
Ferda Harmandar

SS-20 Hemodiyaliz Hastalarında Sigara Bağımlılığının Ölçülmesi
Didem Turgut

SS-21 Türk toplumunda ayak bileği-kol basıncı indeksinin periferik arter hastalığında duyarlılık ve özgüllüğünün araştırılması
Tolga Doğan

SS-22 Uzamış pnömoni olgusunda steroid kullanımı; bronşiyolitis obliterans organize pnömoni?
Özge Karakök

SS-23 Açıklanamayan kalp ve böbrek yetmezliğinin nedeni olarak AL Amiloidoz
Akgün Karakök

SS-24 Doğu Marmara Bölgesinde Akut Böbrek Hasarına Neden Olan Hantavirüs Enfeksiyonu Olguları
Özlem Şafak

SS-25 Yaygın Cilt Tutulumu İle Prezente Olan Non-Hodgkin Lenfoma Vakası
Gamze Emin

SS-26 Yetişkin Dönemde Tanı Alan ve KBY'nin Nadir Bir Nedeni:Joubert Sendromu
Zeynep Zehra Tekin

SS-27 Trombositoz ile prezante olan bir idiyopatik splenik hipoplazi olgusu
Mehmet Umut Çapar


17 Şubat 2019, Pazar
09:30 - 10:00 Geriatrik hastada akılcı ilaç kullanımı: Neler doğru, neler yanlış?
Dr. Mustafa Cankurtaran
10:00 - 11:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Cankurtaran

SS-28 Erişkin hastada Pediatrik Tip Foliküler Lenfoma olgu sunumu
Tuğba Kıratlı

SS-29 Pür Aldosteron Salgılayan Adrenokortikal Karsinom Olgu Sunumu
Hüseyin Atacan

SS-30 FSGS Olgusundan Nadir Bir COL4A4 Gen Mutasyonu Taşıyan Alport Sendromu Ailesine
Türker Sarıkaya

SS-31 Uveal Malign Melanomanın Nadir Görülen Mide Metastazı: Bir Olgu Sunumu
Nagihan Akkaş

SS-32 Amiloidoz'a Sekonder Son Dönem Böbrek Yetmezliği Tanılı Hastada Hipoglisemi İle Belirti Veren Adreanal Yetmezlik Vakası
Nagihan Akkaş

SS-33 Akut Perikardiyal Tamponad İle Bulgu veren Pauci-İmmun GLOlomerulonefrit Olgusu
Nagihan Akkaş

SS-34 Akut Koroner Sendrom İle Kendini Gösteren Behçet Hastalığı
Tuğba Kaya

SS-35 İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Karın Ağrısında Unutulmaması Gereken Ayırıcı Tanı: Otoimmun Pankreatit
Ferda Harmandar

SS-36 Nitrogliserin Şok Hastalarındaki Periferik Dolaşım Bozukluğunu Düzeltebilir
Tuğçe Bozkurt
11:30 KAPANIŞ