İç Hastalıkları Kış Okulu 2020

BİLİMSEL PROGRAM

      Bilimsel Programı Görüntülemek İçin Tıklayınız.
6 Şubat 2020, Perşembe
09:00 - 13:00 KAYIT
13:30 - 15:30
İnsulin Atolyesi
Dr. Dilek Gogas Yavuz, Dr. Oğuzhan Deyneli, Dr. Kubilay Ukinç
15:30 - 15:45
KAHVE ARASI
15:45 - 16:45 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Kubilay Ukinç
SS-01
Bardet-Biedel Sendromu
SS-02
Refrakter Kronik Ürtiker Hastalarında, Biyolojik Ajan Tedavisi Sonrası Yanıt ile Otolog Serum Deri Testi Arasındaki İlişki
SS-03
Papağan Maruziyeti Devamına Bağlı Nüks Gelişen Hipersensitivite Pnömonisi Olgusu
SS-07
Renal biyopsi ile amiloidoz tanısı konulan hastaların primer ve sekonder amiloidoz oranlarının karşılaştırılması
SS-08
Ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulması gereken bir hastalık: Subakut tiroidit
16:45
AÇILIŞ OTURUMU
Dr. Kerim Güler

7 Şubat 2020, Cuma
09:00 - 10:30 OTURUM I
Oturum Başkanı: Dr. Ali Akdoğan
09:00 - 09:30 21. Yüzyıl epidemesi obezite ve tedavisi
Dr. Kubilay Ukinç
09:30 - 10:00 Acil hipertansiyon: Doğrular, yanlışlar?
Dr. Mehmet Kayacan
10:00 - 10:30 UYDU SEMPOZYUMU
Gerçek Yaşamdan Vakalarla Ryzodeg® Pratiği
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan Tükek
Konuşmacı: Dr. Mine Adaş
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 OTURUM II
Oturum Başkanı: Dr. Kerim Güler
11:00 - 11:30 Atrial fibrilasyon tedavisinde antiguagulan kullanımı ve köprüleme
Dr. Sadi Güleç
11:30 - 12:00 KOAH tanı ve tedavi
Dr. Esra Uzaslan
12:00 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU
Kılavuzlar Işığında Tip 2 Diyabet Tedavisinin Kalbi ve Kolay Yolu
Oturum Başkanı: Dr. Kerim Güler
Konuşmacı: Dr. Tevfik Demir
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 OTURUM III
Oturum Başkanı:
Dr. Gülen Hatemi
13:30 - 14:00 Kafa karıştıran tiroid testleri
Dr. Dilek Gogas Yavuz
14:00 - 14:30 Adenohipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr. Oğuzhan Deyneli
14:30 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Zamanında Insülin Glarjin ile Neler Değişir?
Oturum Başkanı: Dr. Tufan Tükek
Konuşmacı: Dr. Serdar Güler
15:00 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Diyabet hastalarının “yarın”ını bugünden kontrol altına almak mümkün mü?
Oturum Başkanı: Dr. Rüştü Serter
Konuşmacı: Dr. Rüştü Serter, Dr. Hakan Altay
16:00 - 17:30
OTURUM IV
Oturum Başkanları:
Dr. Vedat Hamuryudan, Dr. Birol Özer
16:00 - 16:30 İBS
Dr. Ömer Özütemiz
16:30 - 17:00 Dispepsi
Dr. Sedat Boyacıoğlu
17:00 - 17:30 Otoinflamatuar hastalık mı?
Dr. Ali Akdoğan

8 Şubat 2020, Cumartesi
09:00 - 10:00 OTURUM I
Oturum Başkanı:
Dr. Bülent Özin
09:00 - 09:30 Kalp yetersizliği tipleri ve tiplere göre özgün tedaviler
Dr. Ahmet Temizhan
09:30 - 10:00 Hiperlipidemi tedavisi: Kolestrolü mü tedavi edelim, hastayı mı?
Dr. Aylin Yıldırır
10:00 - 10:30 UYDU SEMPOZYUMU
Demir eksikliği tedavisi Nerede yanlış yapıyoruz?
Oturum Başkanı: Dr. Kerim Güler
Konuşmacı: Dr. Mustafa Yenerel
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 OTURUM II
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan Tükek
11:00 - 11:30 Diyabetik hastam proteinürisi var...
Dr. Yunus Erdem
11:30 - 12:00 Diyabet tedavisinde kılavuzlar değişiyor mu?
Dr. Tufan Tükek
12:00 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU
Geçmişten... Geleceğe...
(ACC/AHA-2017, ESC/ESH-2018, THU-2019)
2020 HT Tanı ve Tedavisi
Oturum Başkanı:
Dr. Hakan Karpuz
Konuşmacı: Dr. Kerim Güler
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Cankurtaran
SS-09
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kardiyak Otonom Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi
SS-10
Cilt altı nodüller ile prezente olan bir Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma vakası
SS-11
Hemodiyaliz hastalarında fiziksel aktivite kısıtlılığının değerlendirilmesi
SS-12
İnflamatuar Artrit ile Ortaya Çıkan Multiple Myelom Olgu Sunumu ve Literatur Derlemesi
SS-14
Olgu sunumu: Erüptif ksantom birlikteliğinde hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit ve yeni tanı diyabetes mellitus
SS-15
Diyabetes Mellitus'un İlk Akut Koroner Sendrom yaşı üzerine etkisi. Diyabet ve Sigara Etkileşimi
SS-17
Poliartritli hastada nadir bir etiyoloji: Amiloid Artropati
SS-18
Hepatosteatoz, insülin direnci olan hastalarda ve non-invaziv karaciğer testlerinin değerlendirilmesi
SS-20
Nadir bir vaka, Reynolds Sendromu
14:30 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Dispepsi Tedavisindeki Zorluklar: Nerede Yanlış Yapıyoruz
Konuşmacı:
Dr. Kerim Güler
15:00 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 OTURUM III
Oturum Başkanı:
Dr. İhsan Ertenli
15:30 - 16:00 Olgularla lenfadenopatiye yaklaşım
Dr. Mustafa Yenerel
16:00 - 16:30 Vaskülit kimde düşünelim, nasıl araştıralım?
Dr. Gülen Hatemi
16:30 - 17:00 Erişkin aşılama ve iç hastalıkları uzmanı
Dr. Lale Özışık
17:00 - 17:30 Toplantı Değerlendirme, Ölçme
Dr. İhsan Ertenli, Dr. Sedat Kiraz
17:30 - 18:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Mustafa Cankurtaran
SS-21
Uzun Bir Yolculuk: insülinomadan İnsülin Antikor Sendromuna
SS-22
Tip 2 Diyabetes Mellitus tanılı hastaların erişkin bağışıklama bilgi düzeyinin ve aşı farkındalığının değerlendirilmesi
SS-23
Diyaliz Metotları ile Bruksizm ve Temporomandibular Eklem Disfonksiyonları Arasındaki İlişki
SS-24
Obezitede Cerrahi tedaviye alternatif LİRAGLUTİDE sonuçlarımız
SS-25
Hemodiyaliz hastalarında romatizmal hastalık sıklığı: Tek merkezin epidemiyolojik verileri
SS-28
Biyopsi ile kanıtlanmış böbrek hastalıklarının klinik ve histopatolojik özellikleri
SS-29
Erişkin yaşta LEAKY-SCID (T- B- NK+) tanısı almış bir Bronşektazi vakası
SS-30
MPV ve Platalet Lenfosit Oranı'nın Hepatosteatozdaki Yeri
SS-31
IgG4 İlişkili Hastalık mı, Kimura Hastalığı mı?: Olgu Üzerinden Literatür Derlemesi
SS-32
Son Dönem Böbrek Hastalığı Olan Yaşlı Hastalarda Hemodializ Öncesi ve Sonrası Ventriküler Repolarizasyonun Transmural Dağılımının Değerlendirilmesi ve Elektrolit Dengesizlikleriyle İlişkisi

9 Şubat 2020, Pazar
09:30 - 10:00 Geriatride Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Mustafa Cankurtaran
10:00 - 11:00 Sözlü Bildiriler